Events 2019

Event Date Location Time / Host Invites
MAY
5th May to 7th May Pravachan @ Shri Radha Govind Mandir,
Jait, Vrindavan
Shri Puneet Bhatia  
View Invites
13th May Janaki Navami, Kalyanika Ashram,
Dol, Distt. Almora
Shri Ashok Tekriwal
JULY
2nd July Guruji Birthday, Saket Dham, Jabalpur
View Invites
10th July to 18th July Pravachan @Prempuri Ashram, Mumbai
16th July Guru Purnima, Prempuri Ashram,
Mumbai
View Invites
23rd July to 30th july Shrimad Bhagwat Katha, Munger, Bihar Swami Shri Niranjananand Ji
AUGUST
1st August Anand Jayanti@ Prempuri Ashram,
Mumbai
17th August to 23rd
August
Janmasthami Pravachan @ New Delhi Timing : 6:00 pm to 8:00 pm
Shri RajendraKhaitan
28th August to 3rd
September
Shrimad Bhagwat Katha,
Shri Rameshwaram
Shri Santosh Tiwari
SEPTEMBER
6th September Radha Ashtami @ Shri Radha
Govind Mandir, Jait, Vrindavan
Shri Puneet Bhatia
8th September to 12th
September
Pravachan@ Yogashram, Munger, Bihar Swami Shri
Niranjananand Ji
29th September to 13th
October
@ Shri Radha Govind Mandir,
Jait, Vrindavan
Shri Puneet Bhatia
OCTOBER
27th October Diwali @ Saket Dham, Jabalpur
NOVEMBER
4th November to 11th
November
Shrimad Bhagwat Katha, Vrindavan Shri Devkinandan Himmatramka
DECEMBER
1st December to 7th
December
Shrimad Bhagwat Katha, Varanasi Shri Manoj Rai
13th December to 19th
December
Shrimad Bhagwat Katha,
@ Shri Radha Govind Mandir,
Jait, Vrindavan
Shri Puneet Bhatia
26th December to 29th
December
Pravachan, Kolkata Shri Murari Lal Diwan
31st December Bhajan Sandhya,
Kala mandir, Kolkata
Sree Sharanam Trust
JANUARY 2020
1st to 5th January Pravachan, Kala mandir, Kolkata Manju shri Khaitan
Download Schedule