Swami Girishanand Saraswati 

“Anand Vrindavan”
Moti Jheel, Vrindavan
Mathura,
Uttar Pradesh

Swami Girishanand Saraswati 

“Saket Dham”
Gwari Ghat
Jabalpur – 482008
Madhya Pradesh