Swami Girishanand Saraswati 

“Anand Vrindavan”
Moti Jheel, Vrindavan
Dist. Mathura, Uttar Pradesh

Phone: 0565- 2540487,2540561

Swami Girishanand Saraswati 

“Saket Dham”
Gwari Ghat (Daroga Ghat)
Jabalpur – Madhya Pradesh

Phone: 0761-2751942, 9425154672